Privatlivspolitik

Generelt

I følgende kan du finde oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder som patient.

Endvidere kan du læse om vores handelsbetingelser, samt dine muligheder for at klage.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, registrerer dig som bruger eller øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Camaniki følger gældende regler indenfor GDPR – persondataforordningen.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Tredjeparter kan for eksempel være når der skal ansøges om tilskud fra sygeforsikring danmark vedrørende jordemoderydelserne, her vil vi også skulle bruge dit cpr. nr. til denne registrering som videregives til Sygeforsikring Danmark.

Betingelser

Booking af tid foretages online, telefonisk eller  pr mail.

Betaling sker

  • I klinikken
  • Betaling reserveres med bookingen, dog trækkes betalingen først efter endt kursus

Afbud senest dagen før kl 09.00 på mail: malene@camaniki.dk, ved senere afbud afkræves det fulde beløb.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger. Oplysningerne er tillige nødvendige for at kunne få tilskud fra Sygeforsikring Danmark https://www.sygeforsikring.dk/d-service   og registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, det kræves i henhold til lovgivningen, og vi arbejder under autorisation som jordemoder og følger de gældende regler og lovgivningen herfor.

Camaniki har som klinik med privatpraktiserende jordemoder pligt til at opbevare dit journalmateriale i 10 år. Ved praksisophør forinden har vi endvidere som privatpraktiserende jordemoder klinik pligt til at videregive journalerne til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du skulle mene at klinikken under behandling har påført skader, kan du som patient klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Patientjournalerne opbevares forsvarligt i et sikkert system

Klinikken er registreret som behandlersted i styrelsen for patientsikkerhed og arbejder ud fra sundhedsloven om reglerne for patienters retstilling.

Dine rettigheder som patient:

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at disse oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Du har krav på aktindsigt i din patientjournal, dette kan rekvireres ved at kontakte klinikken på mail: malene@camaniki.dk.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: malene@camaniki.dk.

Der vil  blive indhentes elektronisk samtykke til opbevaring af dine personoplysning ved booking af en tid via det elektroniske booking system Terapeut Booking.

Som privatpraktiserende jordemoder har vi ydermere tavshedspligt vedrørende dine oplysninger og du har krav på fortrolighed. Du har tillige mulighed for at tilkendegive om du ønsker at få videregivet dine helbredsoplysninger.

Læs nærmere på:

https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/

Videregivelse af oplysninger:

Data om dit brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: malene@camaniki.dk.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Camaniki

CVR nr.: 41348712
Borupvang 3C
2750 Ballerup
Telefon: 41 28 53 99
Email: malene@camaniki.dk

Se alle sites med cookiemærket.

Tilmelding er gratis men forpligtigende. Dit site skal opfylde de beskrevne regler for at bruge mærket: Tilmelding

Senest opdateret: 30. August, 2020