Metakognitiv psykoterapi

Jeg er nu metakogniv terapeut og fortsat under uddannelse til metakognitiv psykoterapeut. I den forbindelse vil det være muligt at få samtale forløb indenfor dette felt.

Har du problemer med at tankere forstyrre, larmer lidt rigeligt, mindre selvværd, bekymringstendens, angst, depressioner, fødselsdepression, PTSD, OCD og eller andre psykiske udfordringer kan den metakognitive terapi være gavnligt for dig. Det handler om at sindet som udgangspunkt er selvhelende. Det vil sige hvis vi lader tankerne være vil de selvregulere. Det er en terapiform som har fokus på det fremadrettede.

Høj behandlingseffekt og korte behandlingsforløb.

Den metakognitive tilgang vinder mere og indpas og bruges flere steder i psykiatrien. Der ses en behandlings effekt på mellem 74-90 % på angst og depressioner. Denne terapiform kan også benyttes ved fødselsdepressioner.

Kunne du tænke dig at prøve denne form for terapi så tøv ikke med at kontakte mig. Læs evt. nærmere på Cektos.dk hvor jeg tager min uddannelse og hvor Pia Callesen, er institutleder og er en af de førende psykologer her hjemme indenfor dette område. Under min uddannelse får jeg også en certificering i metakognitiv psykoterapi på en to årige Masterclass af ophavsmanden bag den metakognitive terapi Adrian Wells. Denne certificering tager jeg  sammen med blandt andet psykologer fra Danmark og Europa, der også ønsker at kunne praktisere metakognitiv psykoterapi. Denne certificering modtager jeg til efteråret 2024. Jeg modtager supervision af Pia Callesen selv under denne masterclass.

Du kan læse mere om Adrian Wells og terapiformen på dette link; MCT Institute. Under hele min udannelse modtager jeg supervision af psykologer fra Cektos.dk.

Jeg er nu metakognitiv terapeut og som nævnt fortsat under uddannelse til psykoterapeut, derfor reduceret pris på 400 kr. pr. session, denne stiger dog til 500 kr  ved opstart efter  den 1/9-2024 (når jeg er færdiguddannet vil prisen være ca. 1.000 kr.).  Et forløb er typisk på 6-10 samtaler á 45 min varighed( 1. samtale er mellem 45-60 min. Det er en afklarende samtale i forhold til det som fylder for dig og forventningsafstemning af forløbet). Det kan foregå i Ballerup eller online. Enkelte klienter tager jeg i eget hjem efter særaftale.