Metakognitiv psykoterapi

Jeg er under uddannelse til metakognitiv psykoterapeut. I den forbindelse vil det være muligt at få samtale forløb indenfor dette felt.

Har du problemer med mindre selvværd, bekymringstendens, angst, depressioner, PTSD, OCD og eller andre psykiske udfordringer kan den metakognitive terapi være gavnligt for dig. Det handler om at sindet som udgangspunkt er selvhelende. Det vil sige hvis vi lader tankerne være vil de selvregulere. Det er en terapiform som har fokus på det fremadrettede.

Høj behandlingseffekt og korte behandlingsforløb.

Den metakognitive tilgang vinder mere og indpas og bruges flere steder i psykiatrien. Der ses en behandlings effekt på mellem 74-90 % på angst og depressioner. Denne terapiform kan også benyttes ved fødselsdepressioner.

Kunne du tænke dig at prøve denne form for terapi så tøv ikke med at kontakte mig. Læs evt. nærmere på Cektos.dk hvor jeg tager min uddannelse og hvor Pia Callesen, er institutleder og er en af de førende psykologer her hjemme indenfor dette område. Under min uddannelse får jeg også en certificering i metakognitiv terapi på en to årige masterclass af ophavsmanden bag den metakognitive terapi Adrian Wells. Du kan læse mere om Adrian Wells og terapiformen på dette link; MCT Institute. Under hele min udannelse modtager jeg supervision af psykologer fra Cektos.dk. Du kan også læse mere om

Da jeg stadig er på første del af uddannelsen er prisen kun 200 kr. pr. session (når jeg er færdiguddannet vil prisen være ca. 1.000 kr.). Et forløb er typisk på 6-10 samtaler á 45 min varighed( 1. samtale 45-60 min). Det kan foregå i Roskilde, Ballerup og evt online. Enkelte klienter tager jeg i eget hjem efter særaftale.